Felkészülés a kiutazásokra

Teendők előzetesen:

 1. tanulmányozni a szerződést, mit írtunk le
 2. elkészíteni az "elvárási" kérdőívet/listát a pályázatban foglaltak alapján
 3. Mit nézünk, mi érdekel minket
 4. elkészíteni/ összeállítani az értékelés szempontsorát
 5. egyeztetés az fogadó iskolával a szállás/étkezés/tervezett programmal kapcsolatosan skype-on
 6. programot kérni a fogadó iskola koordinátorától
 7. felkészülni szakmailag a kiutazásra
  1. tanulmányozni a szakmai tématerületet/ szaknyelvi felkészülés szükséges
  2. felkészülni a következőkből az iskolára vonatkozólag:
   1. magyar iskolarendszer
   2. iskolánk bemutatása
   3. egész napos oktatás (tanár és diák szempontból)
   4. ügyeleti rendszer
   5. szakos ellátottság
   6. szakvizsgák/végzettségek
   7. gyereklétszám, arány, osztálylétszámok/tendenciák/kisebbség helyzete
  3. felkészülni a következőkből a szakmára (job-shadowing) vonatkozólag:
   1. informatikaoktatás az iskolánkban
   2. milyen az iskola felszereltsége
   3. milyen órákon használjuk eszközeinket
   4. interaktív táblák használata
   5. szoftverek/programok/tankönyvi i-toolok
   6. jövőkép/lehetőségek

Feladatok a job-shadowing alatt:

 • megismerni az adott ország oktatási rendszerét
 • mennyire szabad a tankönyvválasztás
 • beszélgetni az igazgatóval
  • a szakos ellátottságról
  • az iskola felépítése, helyi rendszere, adottságai, gyerekanyaga
  • van-e iskola otthon,
  • szünetek az iskolában
  • csengetés rendje
  • ügyeleti rend, a szünidőben is
  • szakképzések, szakvizsgák, végzettségek
 • a job-shadowing témájával kapcsolatosan:
 • informatikaoktatás az iskolában
 • milyen az iskola felszereltsége
 • milyen órákon használják eszközeiket
 • interaktív táblák/nyelvi labor/tanulói laptop használata
 • szoftverek/programok/tankönyvi i-toolok
 • jövőkép/lehetőségek/mit terveznek, fejlesztések/pályázatok

A kint tartózkodás alatt:

 • minimum 10 tanóra látogatása (mivel a program 6 napos, napi 2 óra látogatás nem megterhelő és még szabadidős program is belefér)
 • hospitálási napló készítése
 • beszélgetés a kinti kollégákkal/értekezlet szakmai témában
 • legalább 2 jó ötlet/tanítási gyakorlat lejegyzése
 • pozitívumokra összpontosítás
 • fontos, hogy a kiutazó kollégák is jól érezzék magukat, de az a szakmai program rovására nem mehet.
 • Mivel még nem tudjuk a szakmai beszámoló kérdőívének kérdősorát minden fontos információt/ötletet le kell jegyezni.
 • fontos a disszemináció átgondolása már a kint tartózkodás során

Hazaérkezés után:

 • beszámoló a kollégáknak/vezetőségnek értekezleten
 • bemutató óra tartása/prezentáció a szerzett tapasztalatokról
 • értékelés készítése
 • média megjelenés

A fentiek vonatkoznak a nyelvtanfolyamokra és a tanár továbbképzésekre is, természetesen azoknak megfelelően módosítva.

Értékelési terv

1. Előzetes megfigyelési szempontrendszer a kiutazó kollégáknak

Mit nézünk, mi érdekel minket, ún. bemeneti teszt készítése Javaslatok az értékelés szempontsorra

2. A kint tartózkodás és hazaérkezés utáni kérdőív a résztvevőknek (értékelési munkacsoport értékelése)

Hogyan valósultak meg elvárásaink?

A kimeneti teszt kérdései:

Kérem minden esetben karikázza be a az Önhöz legközelebb álló választ!

 1. · Osztályozza az iskola hangulatát! 1-2-3-4-5
 2. · Osztályozza a tanári szoba hangulatát! 1-2-3-4-5
 3. · Milyen az iskolában a diákok kapcsolata a gazdasági, adminisztratív dolgozókkal, technikai dolgozókkal, konyhai dolgozókkal? 1-2-3-4-5
 4. · Mennyire segítőkészek a tanárok? 1-2-3-4-5
 5. · Milyen az osztálytermek tisztasága? 1-2-3-4-5
 6. · Milyen az osztálytermek felszereltsége? 1-2-3-4-5
 7. · Milyen a környezet rendezettsége? 1-2-3-4-5
 8. · Milyen a környezet biztonsága? 1-2-3-4-5
 9. · Milyen a menzai étkezés színvonala, mennyisége? 1-2-3-4-5
 10. · Milyen az elektronikai eszközök felszereltsége? 1-2-3-4-5
 11. · Mennyire elégedett a tanórán kívüli tevékenységekkel?
 • iskolai rendezvények száma 1-2-3-4-5
 • iskolai rendezvények szervezettsége 1-2-3-4-5
 • hangulata 1-2-3-4-5
 • kirándulások száma 1-2-3-4-5
 • kirándulások szervezettsége 1-2-3-4-5
 • felzárkóztató foglalkozások eredményessége 1-2-3-4-5
 • felzárkóztató foglalkozások kínálata 1-2-3-4-5

12.   Betartják-e a tanulók az iskolai szabályokat? igen - nem

13. Bántják-e egymást a gyerekek? igen - nem

14. Elismerik-e a tudást? igen - nem

15. A tanárokhoz fordulhatnak-e segítségért a tanulók? igen - nem

16. Jól érzik-e magukat a gyerekek? igen - nem

17.  Sokszor kapnak-e dicséretet a gyerekek? igen - nem

18.  Megfelelő-e a tanulók terhelhetősége? igen - nem

19. Mi jellemző leginkább az iskolára?

 • csendes 1-2-3-4-5; zajos
 • fegyelmezett 1-2-3-4-5; fegyelmezetlen
 • tiszta 1-2-3-4-5; szemetes
 • rideg 1-2-3-4-5; kellemes

20. Mennyire kommunikatívak a tanulók? 1-2-3-4-5

21. Mennyire kommunikatívak a szülők? 1-2-3-4-5

22. Mennyire kommunikatívak a tanárok? 1-2-3-4-5

23.Mennyire szabálytartóak a gyerekek? 1-2-3-4-5

Kérem, a következő kérdésekre hosszabban válaszoljon!

· Írjon az iskola értékelési rendszeréről!

· Mennyire elégedettek a szülők és a gyerekek ezzel?

· A szülők mennyire vesznek részt az iskolai életben?

· Mi a véleménye az iskolai szolgáltatásokról?

 • könyvtár
 • napközi
 • szakkőr
 • sportkőr
 • ünnepségek
 • táborok

· Néhány szóban jellemezze az iskolát, pl.: közösséget kovácsoló programok, tanórák, stb.
· Miért érdemes ebbe az iskolába járni?

· A résztvevő önértékelése

· Projekt team értékelése

 • Az intézmény és program SWOT/GYELV elemzésének elvégzése-

i. Mik az intézmény erősségei és gyengeségei a program megvalósítása után?

ii. Miben kellene még javulnunk?

iii. Milyen lehetőségek és veszélyeket rejt/rejtett a program?

iv. Hogyan állnak/álltak ezek a tényezők összhangban a program stratégájával?

v. Milyen lépéseket kell/kellett tennünk a pozitív hozadék érdekben?

 • Output indikátorok:

i. Megfelelt- e a mobilitás a várakozásoknak? (Ha igen miben, mennyiben?)

ii. Elérte-e a program az igazi célját? (Miben, hogyan?)

 • Hatás indikátorok:

i. Van-e pozitív hozadéka a mobilitásnak? (Ha igen melyek ezek?)

ii. Tudjuk-e hasznosítani őket? Melyek az iskolára, egyénre (tanár, diák, szülő) kifejtett hatások?

iii. Érdemes-e folytatni, ha igen, hogyan? Ha nem, milyen változásokat kell alkalmazni, hogy érdemes legyen?

 • Sikermutatóink. Mérhető eredmények feltérképezése: (Ezeket legtöbb esetben csak hosszútávon tudjuk mérni. Meg kell várni, míg a változtatások igazi eredményt hoznak.)

i. Hány kolléga részesült a "tudásban"?

ii. Hány tanulót vontunk be a program "tesztcsoportjába"?

iii. Nőtt- e a tanulói létszám iskolánkban?

iv. Csökkent-e a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési problémával küzdő diákjaink száma?

v. Csökkent-e a korai iskola elhagyás problémájával érintett tanulók száma intézményünkben?

vi. Hány iskolát érünk el tájékoztatóinkkal?

vii. Hányszor publikáltuk az eredményeinket?

viii. Nőtt-e az iskolai és projekt honlapunk látogatottsága?

Create your website for free!