Móstoles, Spain

Spain/Spanyolország

Látogatás a móstolesi IES Miguel de Cervantes középiskolában

Spanyolországi kiutazásom célja az volt, hogy tanulmányozzam a fogadóintézmény technikai felszereltségét, 
és azt, hogy hogyan használják informatikai eszközeiket. A következőkben ezt ismertetem.

Az épület technikai fejlettsége maximálisan korszerű, ezen felül pedig egy program keretében
a város több számítógépekkel berendezett termet is finanszírozott. Ezek a helyiségek nagyon praktikusak, 
mivel a monitorokat könnyen a padba lehet süllyeszteni, így hagyományos tanóra is tartható a teremben. 
Rendszergazda felügyeli a számítógépek hálózatát, ha valami probléma akad, ki tudja segíteni a pedagógusok 
és a diákok munkáját. Egyetlen negatívumként azt említették, hogy az informatikai termekben az asztalok, 
a kábelek nem mozgathatók, így más munkaformákhoz nem alkalmasak.
Ezen kívül minden osztályban van számítógép, projektor és vetítővászon. Az interaktív táblák teljes repertoárját 
nem használják fel, sokszor csupán kivetítőként, szemléltetés gyanánt működtetik.
A diákok az intézményben a mobiltelefonokat és tableteket csak tanári engedéllyel, az órákhoz kapcsolódva 
vehetik igénybe. Ehhez néhány tanteremben külön router található, amin keresztül a gyerekek 
használni tudják az internetet információ keresésére vagy alkalmazásokon keresztüli feladatmegoldásra. 
Egyébként nincsen hozzáférhetőségük az iskolai wifihez.
Miénkhez hasonló informatikaóra nincsen a tantárgyfelosztásukban, de a tanórák alatt lehetőségük 
akad megtanulni különféle szoftverek használatát. Igyekeznek úgy szervezni az órarendeket, 
hogy kéthetes ciklusokban legalább egyszer számítógépes helyiségben legyenek a foglalkozások. 
Az iskola rendelkezik szaktantermekkel, például zene és művészetórákhoz, amelyekben az adott 
tárgyhoz tartozó összes felszerelés a rendelkezésre áll.
A különböző órák bontása nem feleltethető meg teljesen a magyar rendszernek. 
Jellemző rá egyfajta komplex szemlélet. A zeneóra egyrészt jelenti zeneművek elemzését, 
egy fakultatív hangszeren való játékot (kötelezően minden diák számára),

és rögzítéstechnikai ismereteket. Látogatásunk alkalmával éppen furulyázni tanultak, 
illetve a bakelitlemez működési elvéről beszélgettek.
Spanyolországban a biológia keveredik a háztartástannal. 
Tananyag a növények tulajdonságai, termesztési jellemzői, és az iskola kiskertjében

külön órakeretben haszonnövényeket is ültetnek.

Az intézmény speciálisan informatikai és műszaki irányultságú. Számítógépes kódnyelvet tanulnak,

robotika óra keretében robotokat programoznak, és 3D nyomtató használata is az anyag rész

A történelemoktatás sem teljesen olyan, mint Magyarországon. Minden történelemtanárnak megvan a maga szakterülete, korszaka, amit a diákoknak oktatnak. Ez az itthoni egyetemi rendszerre hasonlít.

Idegen nyelvnek az angolt és franciát választhatják, és a tanárok munkáját két ún. nyelvi asszisztens segíti Franciaországból és az Egyesült Államokból.

Az IKT eszközöket bár széleskörűen használják, de nem tekintik kizárólagosnak. Fontosabbnak tartják a kooperatív, interakciós technikák alkalmazását. Nagyobb a hangsúly a diákok együttműködésének fejlesztésén, illetve a tananyag elsajátításának és maguknak az óráknak a játékossá (gamification), élményszerűvé tételén. Ilyen volt például a zenés testnevelésóra, vagy éppen a látogatásunkkor az épület faliújságait elborító képregényverseny, amiben a spanyol- és világtörténelmet dolgozták fel rövid, humoros formában.

A spanyoloknál rövidebb a tanév, általában szeptember második hetében kezdődik, és június első hetében ér véget, nyilván az éghajlati sajátosságok miatt. Hosszabb iskolai szünet csak a karácsonyi, bár a tanév rendje tartományonként eltérő. A gyerekeknek minden nap általában hat tanórájuk van. Reggel 8:30-kor kezdenek, és 14:10-kor mennek haza. Minden óra 45 perces, ezeket három blokkban tartják meg. A csengetés csak a teremcserét jelzi, az órakezdés és az órabefejezés így szabadon kezelhető a tanárok és a tanulók részéről is. A délután további részében a pedagógusok számára lehetőség nyílik különböző megbeszéléseken és továbbképzéseken részt venni. Az intézményben tanító kollégáknak jellemzően 20 órájuk van egy héten, kivéve a munkaközösség vezetőket, akiknek csak 18. A középiskolában már nincs osztályfőnöki rendszer, nekik külön termük sincs.

Az intézményben folyamatos a pedagógusok között egymás óráinak a látogatása, amit felvesznek videóra, majd azt közösen kiértékelik. Minden pedagógusnak évente egyszer kell ilyen bemutató órát tartania, illetve egyen részt kell vennie.

A diákok összetétele heterogén. A kimagasló teljesítményű tanulók több díjat is nyertek technológiai vásárokon. A valamilyen szempontból sajátos nevelést igénylő diákokkal külön erre szakosodott pedagógus foglalkozik, egy differenciált, rájuk szabott tanmenet alapján. A mozgássérült gyerekeket külön busz szállítja. Számos bevándorló hátterű tanuló jár ide, főleg Latin-Amerikából, Afrikából, de vannak, akik Kelet-Európából származnak.

Összességében egy jól felszerelt, korszerű technológiával dolgozó, modern módszereket alkalmazó intézményben jártunk, ahol játékosan, gyakorlatorientáltan közelítenek a tananyaghoz, megfelelően felkészítve a diákokat a továbbtanulásra és a munkaerőpiacra való belépésre.

Nagy Tamás
földrajz-történelem szakos tanár

Ágoston László
történelem szakos tanár

Create your website for free!