Summary of the project

Our project called "Let's keep pace with the World" aims at raising the quality of our school education to a higher level. Taking the opportunities provided by Erasmus+ for teacher training and job shadowing, we would like to broaden our European Dimension by learning from other European countries and training in other European institutions. This way our teachers will deepen their knowledge, skills, and abilities and exchange their experience with European teachers.

Considering our school needs: ICT knowledge development, improvement of competence tests results, increase in the number of teachers able to communicate in a foreign language, prevention early school leaving, introduction of effective methodologies and increase teachers' motivation, we will focus our action on the following goals:

1. Learn about foreign countries' successful actions to take over as effective practices in our classrooms in order to obtain good results in competence tests.

2. Develop our teachers' ICT skills to motivate the Z generation.

3. Prevent early school leaving and prepare our students' future by helping them to find out an appropriate secondary school that in accordance with their wishes/needs. Guiding them and following their further career is our long-term goal.

4. Give opportunities to young learners' primary teachers to learn effective practices that will make them able to teach in the 5th and 6th grade to enhance their students' transition from lower to upper primary.

5. Adopt CLIL methodologies to broaden teachers and students' horizons as to the learning and teaching processes.

6. Develop our teachers' foreign language competences so that they can collaborate and participate in international projects.

7. Adopt innovative and effective methods with special needs students so that they can achieve better results and the school can motivate them more.

We believe that only a high-quality education can contribute to future generations becoming open-minded individuals, who respect others, share their ideas with others and enhance mutual learning.

Considering the above-mentioned needs there are four courses of action we will take:

1. First, with job-shadowing activities in the field of competence tests, ICT improvement, early school leaving prevention and CLIL, the teams will develop their professional competence, gather knowledge from other schools in Europe and share it with our colleagues, who will apply it in classes and pass it on to other colleagues outside school. It is also our aim to increase the results of competence tests so we would like to adopt good practices. In addition, we want our teachers to improve their ICT skills and learn about the use of 21st-century technology, e-register, and Moodle platforms. Furthermore, we want to prevent early school leaving, help our students to find an appropriate secondary school and follow our former students' career. Last but not least we would like to ease our students' transition between lower and upper primary. We wish to spread our experience and integrate it into the daily teaching process. Our teachers are ready to share what they have learned more widely, not only at our school but in the schools of the sub-region where they can benefit from the knowledge they have gained. Target countries are Austria, France, Finland, Greece, Iceland, Portugal, and Spain.

2. Teaching Practices supplemented by a job shadowing provide opportunities to learn about CLIL methods. The participants are going to pass on the acquired knowledge to fellow teachers. In the long term, this knowledge can contribute to teacher mentoring activities.

3. With language training courses, we want to give opportunities to teachers to develop their foreign language skills to be able to motivate our students to learn foreign languages more effectively. In addition to English and German language, we promote Russian and Spanish as well in order to expand our international relations and to participate in other international projects. Our long-term plan is to engage other colleagues to be active members of the school's international projects (such as partner towns, summer camps, and hosting international partners) and we do hope that we will be able to apply this language knowledge in our Erasmus + KA2 projects as well.

4. With a teacher training course, we would like to provide equal opportunities for students with special educational needs and increase these opportunities for them. Learning innovative forms of work and a wide variety of methodological skills lead teachers and students to a successful experience.

As Nelson Mandela said: "Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world." It is very important to keep up with Europe in today's fast-paced world.

A projekt összefoglalása

Projektünk, a "Tartsunk lépést a Világgal" célja, hogy magasabb szintre emeljük az iskolai oktatást. Az Erasmus+ kínálta lehetőségeket kihasználva hosszú távon szeretnénk nyitni az európai oktatás felé és tanulni más európai országoktól. Olyan új lehetőségeket kívánunk adni tanárainknak, melyek hozzájárulnak képességeik, készségeik, szaktudásuk fejlődéséhez és más országok tanáraival való tapasztalat cseréhez vezetnek.

Felmérve iskolánk szükségleteit, úgymint informatikai tudásbázis fejlesztése, a kompetenciamérések eredményeinek javítása, az idegen nyelven kommunikálni tudó tanárok számának növelése, a korai iskolaelhagyás számának csökkentése, új tanítási módszer bevezetése és a tanári motiváció növelése, programunk megvalósítását következő célok vezérlik:

1. Ismerjük meg és vegyünk át más európai országok olyan hatásos gyakorlatait, melyek tanulóikat jó eredményhez segítették a kompetencia fejlődésében.

2. Fejlesszük tanárain digitális kompetenciáit, hogy lépést tudjanak tartani a Z generációval.

3. Akadályozzuk meg a korai iskolaelhagyást és segítsük diákjainkat a megfelelő középiskola kiválasztásban, és kövessük nyomon további fejlődésüket is.

4. Adjunk lehetőséget alsós kollégáinknak, hogy olyan módszereket tanulhassanak, melyek képessé teszik őket, hogy az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamában is taníthassanak, így megkönnyíthetik diákjaink alsóból felső évfolyamba való átmenetét.

5. Tanuljunk egy új módszert, a CLIL-t, mely új távlatokat nyithat jelenlegi oktatásunkban.

6. Fejlődjenek tanáraink idegen nyelvi kompetenciái, mert szükség van rájuk nemzetközi projekteknél.

7. Segítsük új és hatékony módszerekkel a sajátos nevelési igényű diákokat.

Hisszük, hogy csak a minőségi, magas színvonalú oktatás járulhat hozzá ahhoz, hogy a jövő nemzedéke olyan felelősség teljes emberré váljon, aki elfogadja a másikat, megosztja tudását a másikkal és tanulnak egymástól.

A fent említett szükségleteket figyelembe véve tanáraink szakmai fejlődése érdekében négy féle tevékenységet tervezünk.

1. Első sorban intézménylátogatásokat (job shadowings) tervezünk kompetenciamérések, informatikai ismeretek fejlesztése, korai iskolaelhagyás megakadályozása és utókövetés, új tanítási módszer, a CLIL megismerése, az alsó és a felső évfolyam közti átmenet megkönnyítése témákban. Csoportjaink fejlesztik szakmai kompetenciáikat, az Európa más országaiban tanultakat megosztják kollégáikkal, akik ezt alkalmazzák iskolánkban, továbbá szélesebb körben, az iskolán kívül is terjesztik. Ezzel nem csak saját iskolánk, de a kistérség iskolái is részesülnek a megszerzett tudásból.

Az intézménylátogatások során azt várjuk, hogy fejlődjön pedagógusaink szakmai kompetenciája. Fejlődjünk a kompetencia tesztek eredményei terén, ezért célunk a jó gyakorlatok átvétele. Mindezek mellett tanáraink informatikai készségeit is fejleszteni szeretnénk, sajátítsák el és alkalmazzák a 21. századi technológiákat, e-napló, digitális osztály. Továbbá meg akarjuk akadályozni a korai iskolaelhagyást, segítséget akarunk nyújtani diákjainknak, hogy megtalálják a számukra megfelelő középiskolát, és nyomon követni további életútjukat. Végül, de nem utolsó sorban meg akarjuk könnyíteni diákjaink számára az alsó és a felső évfolyam közti átmenetet. Célunk, hogy a tanulmányutak tapasztalatit minél szélesebb körben terjesszük és beépítsük a napi oktatás folyamatába. Célországaink: Ausztria, Franciaország, Finnország, Görögország, Izland, Portugália, és Spanyolország.

2. A tanítási gyakorlatok (kiegészülve egy intézménylátogatással) lehetőséget biztosítanak arra, hogy kollégáink megtanulják a CLIL módszert és belső képzésen továbbadják tudásukat pedagógusainknak. Hosszútávon a későbbiekben, a tanítási gyakorlaton résztvevő kollégák tudása hozzájárulhat mentor tanári tevékenységükhöz.

3. A nyelvi kurzusok által szeretnénk elérni, hogy kollégáink nyelvi kompetenciái fejlődjenek és tanított szakjuk mellett idegen nyelven is tudjanak beszélni. Az angol és a német nyelv mellett teret adva az orosz és a spanyol nyelnek, nemzetközi projektekben való részvételünk esélyei nőnek, nemzetközi kapcsolataink bővülnek. Hosszú távú tervünk, hogy a résztvevő kollégák bekapcsolódnak és aktív tagjai lesznek iskolánk nemzetközi programjainak (testvériskola, testvérváros, nemzetközi partnerek fogadása) és lehetőségünk lesz ezt a tudást további Erasmus+ KA2-es pályázatokban kamatoztatni is.

4. A tanár továbbképzés során az egyéni bánásmódot igénylő tanulók esélyegyenlőségét van szándékunkban növelni. Új innovatív munkaformákat tanulva nem csak kollégánk módszertani palettája bővül, de a munkaformák váltogatásával fenn tudja majd tartani a tanulók figyelmét, hozzájuttatva őket a siker élményéhez.

Nelson Mandelat idézve: "Az oktatás a legerősebb fegyver, amivel az egész világot meg lehet változtatni." Fontos, hogy mai rohanó világunkban lépést tartsunk Európával.

Bekerültünk az újságba. Nagy az öröm, mert végre az iskolánk az újság több oldalán is szerepel és lehetőséget kaptak Erasmus+ projektjeink, hogy egy kicsit részletesebben is bemutatkozhassanak a nagyközönségnek. Sikerek az iskolának, tanulás és öröm nekünk. Köszönjük a lehetőséget, a továbbiakban is élünk vele. A cikk itt is olvasható.

Judit és Zsuzsi megérkeztek Dublinba az Alpha College of English nyelviskolába, mindketten angol nyelvtanfolyamra. Már az első napon szép helyeket fedeztek fel. Várjuk további beszámolójukat. Számítunk nyelvtudásukra a jövőben főleg a fakultációs sávban és a külföldi utakon, segítőkként.

Kollégáink Spanyolországban az informatikai eszközök használatát tanulmányozták. Beszámolójuk hamarosan olvasható oldalunkon. Május 10.-15-ig pedig mi látjuk vendégül a Miguel Cervantes iskola 2 tanárát, Rosanat és Silviat.

Fantasztikus élmény volt az izlandi iskolalátogatás. A formatív módszer, úgy láttuk tényleg beválik a diákoknál. Élményeinket hamarosan megosztjuk. Beszámolónkat itt olvashatjátok.

Our school got a new Erasmus+ KA2 grant. We are going to work with Greece, Portugal, Poland, and with Bulgaria together on a CLIL project. We are looking forward to it.

Első mobilitásunk egy tanítási gyakorlat, melynek célja egy új tanítási módszer, a CLIL elsajátítása. A CLIL, azaz a tartalomalapú nyelvoktatás a tanítás egy új alternatív megközelítésére épül. Egy olyan módszer, mely két tannyelvű környezetbe helyezi a szaktárgyat. A tanulás célja nem az idegen nyelv elsajátítása, hanem az idegen nyelv használata...

Create your website for free!